Ga naar de inhoud

Dagklas

De Dagklas is een time-out voorziening voor jongeren die vastlopen in het onderwijs en tijdelijk iets anders nodig hebben dan school. Wij activeren jongeren door plezier te maken en ondersteunen ons programma door creativiteit, sport, spel, natuur en muziek. Iedere jongere werkt aan individuele doelen en sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden. Er is veel aandacht voor het welbevinden van onze jongeren en wij werken gericht aan (zelf)vertrouwen, weerbaarheid, (faal)angstreductie, schooltrauma, sociale contacten en omgang met overprikkeling. Tijdens dit traject kan de jongere kiezen uit vele activiteiten zoals het werken achter de naaimachine, meubels opknappen, naar de klimtuin, schilderen, tekenen, macramé, leerbewerken of sport. Het programma wordt onderbroken voor een gezamenlijke lunch, die wij voor de jongeren organiseren.

Instroomklas

De instroomklas is een zorg-onderwijsarrangement en ondersteunt de jongere naast de sociaal-emotionele vaardigheden meer in cognitieve ontwikkeling. Samen gaan wij opzoek naar hetgeen wél werkt en zetten dit om in werkbare doelen. Wij geven de Kernvakken (Ned, Eng, Wisk) maar ook Bio, Eco, Frans, Geschiedenis en Nask en dat op alle niveaus! Naast het oppakken van de gewenste lessen, zetten wij in op het inzichtelijk krijgen van het schoolwerk, helpen wij bij het plannen, organiseren en gaan we aan het werk met faalangst. 

Bijles

De bijles van Kennemer Kids is opgericht op jongeren met internaliserende problematiek zoals (faal)angst, overprikkeling, HB of autisme. Door de één op één begeleiding van de jongere is ons programma individueel opgezet, met weinig prikkels en ruimte voor de autonomie. Naast de Bijlessen is er veel aandacht voor het welbevinden van de jongere en helpen wij in het aanleren van sociaal-, emotionele- en schoolse vaardigheden. Er staat een docent voor je klaar met veel ervaring me onze doelgroep, passend bij het leerniveau van uw kind met extra aandacht voor toewijding en zorg. 

Flexdocent

Onze Flexdocenten begeleiden de jongeren aan huis of op onze locaties en ondersteunen hen bij de kernvakken Ned, Eng en Wis, maar ook bij Biologie, Economie, Geschiedenis, Frans of Nask, op alle niveaus! Dit doen zij door jongeren één op één te begeleiden en hen succeservaringen te laten beleven. Vanuit zelfvertrouwen te laten groeien en in te zetten op succes. Onze docenten zijn vriendelijk, betrouwbaar en ondersteunen de jongere bij het aanleren van plannen en organiseren en het Leren/Leren zodat het werk wat makkelijker wordt. 

Coaching

Bij de individuele coaching wordt er nog meer ingezet op de persoonlijke behoefte van de jongere en kunnen wij de begeleiding ondersteunen door middel van creativiteit of sport. De individuele coaching is er voor jongeren waarbij de schoolgang niet vanzelf gaat en wordt in overleg aan huis of op onze locatie ingezet!  

Wil je meer informatie?